Liner Hangers & Casing Accessories

Liner Hangers & Casing Accessories

لاینرهنگرهای مکانیکی که با اعمال وزن ست کردن فعال میشوند، در چاههایی که نیاز به حفاری مجدد ندارند و زاویه انحراف بالایی ندارند، گزینه مناسبی جهت هنگ کردن لاینر، با هر طول دلخواه هستند. لاینرهنگرهای هیدرولیک، با نیروی هیدرولیک فعال میشوند که به همین دلیل گزینه های مناسبی برای چاههای عمیق و با انحراف زیاد محسوب میشوند.

 

فارسی